O hokeji se rozhodovalo jako v Kocourkově

V minulých dvou týdnech se v plné kráse ukázala nečitelnost názorů městských politiků na hokej v Jindřichově Hradci a z rozdělování financí na hokejové aktivity se stala fraška po kocourkovsku.

Rada města nejprve svým usnesením ze 14. března 2018  všemi členy schválila přidělení dotace mj. pro HC Vajgar Jindřichův Hradec z.s. (dotace na činnost sportovním a tělovýchovným organizacím z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2018), aby o dva týdny později zastupitelstvo města, na návrh Mgr. Buriana (SNK ED), který je zároveň radním a na Radě hlasoval pro, podal proti rozhodnutí Rady města (tedy i svému) tzv. protinávrh a za souhlasu především zastupitelů z ČSSD byla snížena přidělená částka pro náš klub o 90 tisíc Kč.

Kromě osoby Mgr. Buriana, o jehož ambicích na post starosty města se hovoří zcela veřejně, je na celé situaci zajímavé, že v Radě zasedají současně i zastupitelé za ČSSD – starosta města Mrvka, místostarostové Komínek a Blížilová a radní Beran. Všichni tito ukázali, jak se v Jindřichově Hradci v poslední době rozhoduje. Především a zcela nepopiratelně nekonzistentně. Nerozhoduje se na jednáních orgánů města, ale v zákulisí, a toto zákulisí má na volené zástupce občanů takový vliv, že je schopno prosadit, aby čelní představitelé orgánů města neváhali veřejně popřít svá rozhodnutí, na kterých navíc ještě ani nestačil zaschnout inkoust.

Připomíná vám to něco? Pokud rozhodování v Kocourkově, pak nelze než souhlasit. Připomenutím Kocourkova však humor také končí.  Nenapadáme zde kvalifikované rozhodnutí městských orgánů, nýbrž naprosto nestandardní postupy, o nichž si i někteří dotazovaní zastupitelé dosud mysleli, že jsou zcela mimo realitu.

Bohužel pro nás všechny musíme zastupitelstvo a Radu v tomto složení tolerovat ještě několik měsíců. Současná hradecká opozice je natolik otrávená zvůlí ČSSD, že někteří na schůze zastupitelstva již ani nedocházejí, nebo je tak slabá, že není ochotna ani zcela demonstrativně navrhnout odvolání Rady města pro její nekompetentnost, byť tato je naprosto zjevná.

Podruhé bohužel, jsme jediní v Jindřichově Hradci, kdo je ochoten na zákulisní situaci ve městě upozornit. Nejenže prakticky neexistuje opozice, neexistuje ani tisk prostý osobních kontaktů s vedením města, soukromá televize je bohatě dotována z městských peněz.

Bohudík i my jsme voliči, podruhé bohudík, i my umíme a můžeme veřejně projevit svůj názor. Alespoň zatím.