Otevřený dopis HC Vajgar vedení města

Dne 24.09. 2018 podal HC Vajgar Jindřichův Hradec z.s. na podatelně Městského úřadu v Jindřichově Hradci dopis vedení města. Tento dopis se klub rozhodl dále prezentovat jako dopis otevřený, aby i fanouškovská a široká veřejnost měla možnost přečíst si o aktuálním dění kolem jinak velmi „horkého“ tématu, kterým hokej v Jindřichově Hradci bohužel již několik let neoddiskutovatelně je. Záměrem HC Vajgar Jindřichův Hradec vždy bylo a je poměry v hradeckém hokeji stabilizovat, k čemuž klub dnes disponuje i vyšším pověřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na jehož základě je HC Vajgar Jindřichův Hradec výlučným uživatelem Zimního stadionu Jana Marka.

Úplný text dopisu vedení města přinášíme zde:

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135
377 01 Jindřichův Hradec
 
V Jindřichově Hradci, dne 24. 9. 2018

Věc : K rukám starostovi Ing. Stanislavu Mrvkovi

Vážený pane starosto,

dovoluji si Vám zaslat rozhodnutí z MŠMT  ze dne 14. 8. 2018 Č.j.: MSMT-25717/2018-2 (viz. příloha) na základě kterého HC Vajgar Jindřichův Hradec z.s. IČ : 06169244, sídlem 9. května 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „HC Vajgar“), přebírá veškerá práva k užívání zimního stadionu Jana Marka v Jindřichově Hradci. Doposud užíval práva na zimní stadion Jana Marka V Jindřichově Hradci Klub ledního hokeje Vajgar Jindřichův Hradec z.s., IČ: 60818590, se sídlem U Stadionu 1115, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen ,,KLH Vajgar“)  V souvislosti s ukončením činnosti klubu KLH Vajgar dle usnesení Valné hromady KLH Vajgar ze dne 15. 6. 2017, přebral veškerou činnost a hráčskou základnu nově vzniklý HC Vajgar  IČ : 06169244, tím pádem je jediným pokračovatelem a nositelem dlouholeté tradice a  jména  Vajgar s bohatou historií v Jindřichově Hradci. Z výše uvedeného vyplývá skutečnost, že je zachráněna existence Vajgaru, ale především vrácení dotačních peněz z projektu MŠMT č. 133D512002688, č.133D512003326E a následné penále v celkové výši téměř  20 000 000,-Kč.

Na základě rozhodnutí MŠMT, Váš žádáme o vytvoření dodatku ke smlouvě na HC Vajgar IČ: 06169244 (dohoda o užívání zimního stadionu) ze dne 4. 10. 2012.

Naším cílem je stabilizovat a spojit hokej v Jindřichově Hradci zpět pod hlavičku Vajgar. Návrh bude předložen na plánované schůzce 26. 9. 2018, na které se mimo to bude řešit zamítnutí žádosti o přidělení mimořádné  dotace ve výši 270 000,-Kč na Regionální ligu juniorů  HC Vajgar  na rok 2018, kterou zamítla  Rada  města JH dne  12. 9. 2018.

V úctě

Za HC Vajgar Jindřichův Hradec z.s., Jiří Zikmund, předseda

Ilustrační foto: pixabay.com