Zastupitelstvo zamítlo mimořádnou dotaci A-mužstvu

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec na svém jednání dne 20.12. 2017 podpořilo stanovisko Rady města a hlasy především sociálně demokratických zastupitelů NESCHVÁLILO mimořádnou finanční dotaci pro A-mužstvo našeho klubu žádanou na úhradu ledů pro tréninky a zápasy A-mužstva, na něž si náklady jinak hradí sami hráči.

Představu o jednání zastupitelstva si můžete udělat shlédnutím záznamu jednání ZDE (na záznam čekáme, zatím nebyl na stránkách města uveřejněn).

Jelikož jednání bylo poznamenáno dezinformací ze strany starosty města, Ing. Stanislava Mrvky, což je ze záznamu jasně patrné, rádi bychom uvedli tuto dezinformaci na pravou míru. Jak správně uvedl člen zastupitelstva, pan Otakar Kinšt, KLH Vajgar Jindřichův Hradec mohl dotaci na seniorský hokej v letošním roce čerpat nejpozději do 15.12. 2017, nikoliv, jak uvedl starosta města, do konce roku 2017. Nevyčerpané prostředky tak zůstaly na účtech města. Což je samozřejmě v pořádku!

Na leden a únor připravujeme články o tom, kdo a jak zastupitelům v jejich rozhodnutích radí, kdo z předsedů sportovních klubů je hvězdou insolvenčního rejstříku a zda to souvisí s tím, že Radou města neprošel návrh na požadování bezdlužnosti předsedů jednotlivých spolků, a další informace pro fanoušky nejen z hokejového prostředí v Jindřichově Hradci. Začínáme organizovat občanskou společnost, která vytvoří opozici těm, kteří se domnívají, že v Jindřichově Hradci žádnou skutečnou opozici nemají. A záznamy z minulých zastupitelstev jim dávají jasně za pravdu.

JEDEME DÁL a DĚKUJEME všem našim příznivcům a fanouškům za vzkazy podpory!